Chương trình | TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI MÙ
TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI MÙ
Nam Mô A Di Đà Phật
Ngày 10/01/2020 (16/12 Kỷ Hợi )

TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI MÙ

CHÙA THIÊN QUANG BÌNH DƯƠNG


- 100 phần quà mỗi phần 115000 VNĐ  gồm 1 bộ đồ 65000 VNĐ và 1 thùng mì 50000 VNĐ

Danh sách ủng hộ gồm có


Phiếu Công Đức


Quay Lại