Chương trình | CHƯƠNG TRÌNH TRỢ DUYÊN TẶNG QUÀ
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ DUYÊN TẶNG QUÀ
TIỀN TRỢ DUYÊN TẶNG QUÀ NĂM NAY ĐOÀN MÌNH LO ĐƯỢC QUÀ 3 NƠI.
1: 100P CHÙA THIÊN QUANG BÌNH DƯƠNG
2: TẶNG 20 P QUÀ TẾT CHO CÁC BÉ GĐ CÒN KHÓ KHĂN TẠI TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN HÓC THƠM LONG AN .
3: TẶNG 9 P QUÀ CHO CÁC THÀNH VIÊN CÒN KHÓ KHĂN TRONG ĐOÀN.
 

Quay Lại