Liên Hệ | ĐOÀN DÂNG HOA HỮU THIỆN

Đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện


Mọi thông tin góp ý và ủng hộ từng thiện xin quý phật tử vui lòng liên hệ:

Tài khoản: 6221205135636.
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kim Dung.
Ngân hàng: Ngân hàng phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Nam Hoa.
Mobile: "Tâm Chơn" 0909964833, "Thủ quỹ đoàn" 0939384834.
Địa chỉ: 680 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh.