Tin tức | Kính Mừng Ngày Vía Đức Phật A Di Đà ( 17/11)
Kính Mừng Ngày Vía Đức Phật A Di Đà ( 17/11)

Kính Mừng Ngày Vía Đức Phật A Di Đà ( 17/11)

Ngày 30/12/2020 (nhằm 17/11/Canh Tý), là một trong những ngày lễ thể hiện sự hoài niệm, lòng tôn kính Đức Phật A Di Đà. Ngài đã an lập y chánh trang nghiêm và phát nguyện cứu độ chúng sanh vượt thoát trầm luân sanh tử, những ai chí tâm hướng niệm đều được thọ báo nơi đài sen cửu phẩm. Niệm Phật là nhân giải thoát, vãng sanh là quả an vui.
 

Quay Lại