Tin tức | HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
+CÂU 1: LỄ VESAK LÀ GÌ HẢ CHỊ ?
CHỮ VESAK NGHĨA LÀ TAM HỢP
- NGÀY ĐỨC PHẬT RA ĐỜI ( PHẬT ĐẢN 8/4)
- NGÀY ĐỨC PHẬT XUẤT GIA ( 8/2)
- NGÀY ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (15 / 2)
* QUÍ NGÀI TỔ CHỨC CHUNG MỘT LẦN 
+CÂU 2: ĐOÀN THỂ LÀ GÌ HẢ CHỊ ?
- ĐOÀN THỂ LÀ MỘT TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ CHUNG MỘT NGHĨA VỤ HOẠT ĐỘNG VÌ NHỮNG MỤC ĐÍCH XÃ HỘI.
ĐOÀN CHÚNG TA HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN DỰA THEO MỘT PHẦN KHUÔNG MẪU NHÀ PHẬT . CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH LỚN ,LUÔN CỐ GẮNG SỐNG TRONG( LỤC HÒA ) CÓ LỤC HÒA CHÚNG TA MAU THÀNH TỰU CÔNG ĐỨC.
VÀ THƯỜNG, ĐOÀN THỂ ĐỀU CÓ NỘI QUY , ĐỂ MÌNH DỄ THỐNG NHẤT TRONG HOẠT ĐỘNG Đ .HIỆN NAY ĐOÀN DHHT ĐÃ CÓ NỘI QUY DO NI SƯ TRƯỞNG CHÙA HUÊ LÂM Q11 SOẠN
+CÂU 3: CHỊ PHÁP DANH GÌ VẬY CHỊ ?
- CHỊ ĐƯỢC QUY Y VÀO NĂM 1982 , PHÁP DANH LÀ DIỆU THANH VÀ PHÁP TỰ LÀ TÂM CHƠN ( VÌ CHỊ CÓ Ý XUẤT GIA NÊN MỚI CÓ PHÁP TỰ).LÚC ĐÓ CHỊ 16 T . NĂM 14 T CHỊ ĐÃ CÓ PHƯỚC ĐƯỢC GẦN QUÍ SƯ LỚN, NÊN CŨNG HỌC ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU HAY....
+CÂU 4:
 " CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ LÀ GÌ VẬY CHỊ ?"
BÍCH NGỌC THÂN MẾN . KHI XƯA Ở ẤN ĐỘ , THỜI ĐỨC PHẬT CÒN TẠI THẾ , NGÀI THẤY CỨ VÀO HẠ ,MÙA MƯA NHIỀU THÌ CÔN TRÙNG SINH SÔI NẢY NỞ ,SỢ RẰNG CHÚNG TĂNG VÔ TÌNH DẪM ĐẠP MANG TỘI SÁT ,NÊN ĐỨC PHẬT CHỌN MÙA HẠ ĐỂ AN CƯ ,(AN CƯ KIẾT HẠ) ĐỂ Ở LẠI TRONG CHÙA TU HỌC TĂNG TRƯỞNG TRÍ HUỆ NÂNG CAO ĐẠO HẠNH ĐỂ PHỤNG SỰ VÀ HƯỚNG DẪN CHÚNG SANH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG CHÁNH PHÁP VÀ NHẰM TRÁNH DẪM
ĐẠP TẠO NGHIỆP SÁT SANH.
VÀ ĐỂ THUẬN LỢI TRONG VIỆC TU HỌC ,GIÁO HỘI CHỌN NHỮNG CHÙA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ QUI TỤ VỀ TU HỌC.
TRONG 3 THÁNG AN CƯ KIẾT HẠ , QUÍ THẦY QUÍ CÔ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP RA NGOÀI ,CHỈ NHỮNG VỊ CAO TĂNG VÀ NHỮNG VỊ TRONG BAN KINH SƯ MỚI ĐƯỢC RA NGOÀI KHI RẤT CẦN ,VÌ NHÀ CHÙA CHÁNH PHÁP GIỚI LUẬT NGHIÊM MINH. BỔN PHẬN NGƯỜI PT TẠI GIA PHẢI HẾT LÒNG HỘ TRÌ (NGOẠI HỘ)
PT NÀO HIỂU VÀ ĐEM PHẨM VẬT ,TỊNH TÀI DÂNG CÚNG CHO CHÚNG TĂNG NI YÊN TÂM TU HỌC THÌ PHƯỚC BÁO RẤT LỚN ,TĂNG TRƯỞNG TRÍ HUỆ VỀ SAU. CON CHÁU RẠNG NGỜI ĐƯỜNG CÔNG DANH ,NHIỀU ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỘ TRÌ TAM BẢO .
MÙA HẠ LÀ MÙA AN CƯ, VÀ KẾT THÚC VÀO RẰM THÁNG BẢY CÒN GỌI LÀ NGÀY TỰ TỨ.
* CÁC EM THÂN MẾN ,CHỊ RẤT CÁM ƠN CÁC EM ĐÃ QUAN TÂM.
* CÓ GÌ THẮC MẮC XIN KÍNH MỜI CÁC CHỊ EM MÌNH HỎI NHÉ, NẾU NGOÀI KHẢ NĂNG ,TC SẼ KÍNH NHỜ QUÍ SƯ LỚN GIÚP ĐỠ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

Quay Lại